NYA MEDLEMSVILLKOR FRÅN OCH MED DEN 15. AUGUSTI

Den 15. augusti kommer det att göras några ändringar i dina medlemsvillkor.

 • Poco Loco (Carlings) är en av kedjorna i Varner-gruppen, och vi vill informera dig om att behandlingsansvaret för dina medlemsuppgifter överförs från Poco Loco (Carlings) till Varner AS. Ändringen påverkar inte dina medlemsförmåner i Club Carlings och du har samma rättigheter som tidigare. Överföringen sker för gruppadministrativa ändamål och den rättsliga grunden är legitimt intresse.
 • Nya tjänade bonuscheckars giltighet ändras från 24 månader till 12 månader

De nya villkoren som gäller från och med den 15. augusti finns nedan.

Vill du avsluta ditt medlemskap hos Club Carlings, kan detta antingen göras på My Pages på carlings.com, via e-post or genom att kontakta kundsupporten på [email protected]

Medlemsvillkor och sekretesspolicy

Det är viktigt att du tar dig tid att läsa igenom våra medlemsvillkor.

Club Carlings är ett lojalitetsprogram där du kan tjäna poäng som du kan lösa in mot bonuscheckar, och få förmåner och erbjudanden skräddarsydda för dig som medlem av programmet.

 • Club Carlings är Carlings lojalitetsprogram. Poco Loco AB (Carlings) är en del i Varner-gruppen och Varner AS, Nesøyveien 4, 1376 Billingstad ansvarar för lojalitetsprogrammet.
 • Registrering och medlemskap i Club Carlings lojalitetsprogram är gratis.
 • Som ett led i ditt medlemskap kan Carlings via textmeddelanden och/eller e-post skicka dig rabattkuponger, särskilda erbjudanden och relevant information. Du bestämmer själv vilken kanal du vill bli kontaktad genom. Textmeddelanden kan endast skickas till mobiltelefoninnehavare i det svenska mobiltelenätet.
 • För att kunna medlem behöver du vara minst 16 år gammal och ha en postadress i Sverige
 • För att Carlings ska kunna erbjuda dig sina medlemstjänster genom Club Carlings lagrar Carlings din köpinformation som grund för intjänad bonus och medlemskampanjer.
 • Medlemskapet är kopplat till ditt mobiltelefonnummer som även fungerar som ditt kund-ID.
 • Som medlem i Club Carlings samtycker du till att Varner AS kan lagra, bearbeta och använda information om dig som grund för din bonus, skräddarsydda erbjudanden, medlemskampanjer och information kring lojalitetsprogrammet. Du kan läsa mer om din sekretess i avsnittet ”Hur hanteras mina personuppgifter?”.
 • Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap hos Club Carlings. Detta kan antingen göras via My Pages på carlings.com, via e-post or genom att kontakta kundsupporten på [email protected] eller Tel.: 10 551 77 88. Det finns ingen minsta tidsperiod för medlemskap. Efter uppsägningen har du 30 dagar på dig att använda dina bonuscheckar. Alla dina personuppgifter, bonuscheckar/poäng och rabattkuponger kommer att raderas efter 30 dagar. Varner AS förbehåller sig rätten att ej beakta denna punkt för det fall försök till bedrägeri föreligger.
 • Du ansvarar för att hålla Varner uppdaterad vad gäller eventuella ändringar i din kontaktinformation såsom namn, adress, mobiltelefonnummer och e-postadress.
 • Varner AS har rätt att när som helst ändra villkoren för Club Carlings. Du kommer att få information om dessa förändringar senast 4 veckor innan de träder i kraft.
 • Varner AS har rätt att när som helst upphöra med att erbjuda dig sina medlemstjänster. Du har rätt att när som helst säga upp ditt medlemskap.

Bonus

 • Alla inköp gjorda i Sverige och via webbshoppen är bonusgrundande förutom köp av presentkort. 
 • Du måste ange ditt medlemsnummer eller mobiltelefonnummer vid kassan för att bonus ska kunna registreras. Du måste vara inloggad när du vill tjäna bonuspoäng i webbshoppen.
 • Bonuspoäng kan inte läggas till sedan ett köp har avslutats.
 • Du tjänar en (1) bonuspoäng för varje svensk krone.
 • Du kan samla bonuspoäng så länge du är medlem.
 • 1000 bonuspoäng genererar automatiskt en bonuscheck på 30 svenska kroner. Du kan använda din bonuscheck i någon av våra butiker i Sverige, men inte i webbshoppen. Bonuschecken kommer att finnas i kassan. Hela bonuschecken måste användas, och eventuellt kvarvarande belopp förloras efter köpets genomförande. 
 • Bonuschecken är giltig I 12 månader.
 • Bonuspoäng eller bonuscheckar kan inte bytas ut mot kontanter. 
 • Bonus och köpinformation uppdateras löpande. 
 • Om du returnerar en vara, kommer de bonuspoäng du tjänade vid inköpstillfället att dras av.

Rabattkuponger

 • Rabattkuponger gäller på ordinarie pris och kan inte kombineras med andra erbjudanden.
 • Rabattkuponger kan visa procentuell rabatt eller rabatt i kronor och ören.
 • Rabattkuponger kan endast användas vid ett tillfälle. 
 • Rabattkuponger kan inte bytas mot kontanter.
 • Vid utnyttjande av rabattkupong för köp till lägre värde än vad rabattkupongen motsvarar anses hela rabattkupongen ändå förbrukad efter genomfört köp.

Force majeure

Om sådant hinder uppstår som gör det omöjligt för oss att uppfylla våra förpliktelser vad gäller bonus eller köp av produkter/tjänster enligt köprättsliga regler för Force Majeure, kan den berörda part inte hållas ansvarigt så länge sådant extraordinärt hinder föreligger

HUR HANTERAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Det är Varner AS som är personuppgiftsansvarig enligt gällande regler om skydd av sekretessinformation. Vi vill ge dig bästa möjliga shoppingupplevelse hos oss, och här hittar du en översikt över hur vi hanterar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen, inklusive EU-förordning 2016/679 (dataskyddsförordningen, nedan kallad ”GDPR”)..

Detta är personuppgifterna som vi behandlar:

 • Personuppgifter som du registrerar när du blir medlem och när du uppdaterar din profil, till exempel namn, mobilnummer, e-postadress, födelsedatum osv. Informationen som du lämnar kommer också att kunna kompletteras via söktjänster, eller via sociala medier som du ger oss tillgång till.
 • Information om köp och intjänad bonus när du använder ditt medlemskap.
 • Information om vilka e-postmeddelanden/SMS du öppnar och klickar i och vad du ser och klickar på i Friends-appen. Det gäller även vilka sidor du besöker på carlings.com, vilka länkar du klickar på och vad du lägger i din varukorg. När du besöker carlings.com, tillämpas Varners sekretesspolicy utöver dessa medlemsvillkor.
 • Information som du lämnar via vår kundtjänst
 • Information via cookies och beacons, se separata punkter nedan

HUR ANVÄNDS MINA PERSONUPPGIFTER?

Genom att tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till att din information används för att leverera den service du förväntar dig, enligt vad som specifikt anges i nedanstående syften.

 Vi använder dina personuppgifter i följande syften:

 • För att skapa och hantera ditt personliga användarkonto och medlemskap i lojalitetsprogrammet
 • För att kunna utfärda bonuspoäng, bonuscheckar och för att kontakta dig i samband med ditt medlemskap.
 • För att kunna förse dig med relevant innehåll, kommunikation och erbjudanden, genom automatiserad profilering och utvärdering. Profilering innebär att personuppgifter och inköpshistorik analyseras för att identifiera beteende, preferenser, funktioner eller behov hos dig som kund.
 • För att kunna ge dig bästa möjliga hjälp när du kontaktar oss
 • För att ha möjlighet att visa dig mer relevanta annonser i digitala gränssnitt, även i sociala medier.
 • För att kunna informera dig om tjänster som förbättrar din shoppingupplevelse hos oss. Till exempel nya affärspartners, nya betalningslösningar eller andra nya tjänster som du kan bestämma om du vill använda eller inte.

DELAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi delar endast dina personuppgifter med våra leverantörer inom kundservice, kommunikationstjänster, annonsering, betalning, transport och teknisk support. Dessa leverantörer behöver informationen för att kunna tillhandahålla tjänster till oss inom ramen för de behandlingsaktiviteter som anges i dessa medlemsvillkor. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med relevanta leverantörer som sätter uttryckliga begränsningar för hur de kan använda dina personuppgifter i enlighet med gällande sekretesspolicy.

Efter avslutad kampanj, kan det vara så att vi vill jämföra försäljning mot andra marknadsaktiviteter för att kunna föreslå mer relevanta erbjudanden, genom att sammanställa anonymiserad köps historik med marknadsaktivitet hos en tredjeparts.

VAR LAGRAS MINA PERSONUPPGIFTER?

All din personliga information lagras inom EU/EES, men vissa av våra leverantörer har tekniska supporttjänster som ligger utanför EU/EES. Vid användning av dessa supporttjänster kommer en eventuell behandling av dina personuppgifter att regleras enligt EU/EES standardavtal för överföring till tredjeland eller annan godkänd överföringsfunktion.

HUR KAN JAG HANTERA MINA PERSONUPPGIFTER?

Du kan välja att ändra din personliga information när som helst, och du kan återkalla ditt samtycke när som helst, vilket innebär att medlemskapet upphör. Du kan antingen göra detta själv eller kontakta oss för att få hjälp.

 • Om du vill ha insyn i dina personuppgifter, har du rätt att begära det.
 • Om du vill att dina personuppgifter ska korrigeras, har du rätt att be om detta.
 • Om du vill radera dina personuppgifter, har du rätt att göra det så länge vi inte är juridiskt skyldiga att spara dem.
 • Om du begränsa behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att begära det.
 • Du kommer att få information från oss om vi gör korrigeringar eller raderar dina personuppgifter eller om vi begränsar behandlingen.
 • Du har möjlighet att kräva att dina personuppgifter lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ta med dig informationen till ett annat företag. Detta gäller endast information som du aktivt har tillhandahållit.
 • Du har rätt att meddela oss om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt det samtycke du har gett oss.
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke
 • Om du inte vill att vi ska använda automatiska beslut och profilering av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke till medlemskap i vårt lojalitetsprogram.

VEM HAR TILLGÅNG TILL MINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal som har tillgång till informationen i kraft av sin yrkesmässiga position och som är föremål för ett åtagande att endast hämta/använda uppgifterna för det angivna och legitima ändamålet för vilket de har samlats in.

HUR LÄNGE LAGRAR NI UPPGIFTERNA?

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som du är en aktiv medlem hos oss och inte själv väljer att lämna lojalitetsprogrammet. Om du inte har handlat, har aktiv bonus eller haft någon annan interaktion med oss inom 24 månader, kommer vi att avsluta ditt medlemskap och radera dina personuppgifter, så länge vi inte är juridiskt skyldiga att spara dem, jfr GDPR art. 17. Vi meddelar dig 3 veckor innan vi avslutar ditt medlemskap.

HUR SKYDDAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi lagrar dina personuppgifter i våra driftmiljöer. Miljöerna använder standardiserade säkerhetslösningar för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer gemensamma standarder för att skydda personuppgifter och känslig information.

HUR FUNGERAR REGELVERKET FÖR PERSONUPPGIFTER?

All behandling av personuppgifter, såsom insamling, registrering, lagring och utlämnande omfattas av särskilda regler, inklusive personuppgiftslagen. Det är Varner som ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med lagens regler, dvs. Varner är ”personuppgiftsansvarig”. Datainspektionen övervakar att regelverket efterlevs i Sverige. Du har rätt att klaga till Datainspektionen om den behandling som görs av den personuppgiftsansvarige i samband med dessa medlemsvillkor.

COOKIES

När du besöker vår webbplats placeras en cookie som används för att känna igen din dator eller mobiltelefon. Den ger information om din aktivitet på vår webbplats. Det underlättar för dig, eftersom cookies gör att din mobiltelefon eller dator t.ex. kommer ihåg inloggningsuppgifter vid ditt nästa besök. Cookies ger oss också information om ditt beteende på vår webbplats och vi delar detta med tredjeparts i annonseringssyfte. Läsa mer om cookies.

KONTAKTINFORMATION

Personuppgiftsansvarig är Varner AS, 1376 Billingstad, Norway. Om du har frågor om ditt medlemskap eller dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på [email protected] eller på telefon 10 551 77 88.