Användarvillkor

Webbplatsen och dess villkor


Den här webbplatsen ägs och drivs av Carlings AB. Carlings AB ingår i Varner-Gruppen.


De här villkoren ("Användarvillkoren") gäller när du använder webbplatsen. Genom att besöka och använda webbplatsen omfattas du av de villkor för webbplatsen som gäller vid den aktuella tidpunkten.

Användare som registrerar användarkonton omfattas av särskilda villkor, se särskilt avsnitt nedan.

Varner AS är personuppgiftsansvarig för personuppgifter kopplade till användarkonton och nyhetsbrev.


Ändring av webbplats och användarvillkor

Vi kan komma att göra ändringar i syfte att förbättra webbplatsen.
Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående meddelande, göra förbättringar och förändringar samt lägga till eller ta bort information på webbplatsen enligt vad vi anser nödvändigt. Detsamma gäller ändringar i Användarvillkoren. De aktuella Användarvillkoren finns publicerade på våra webbplatser. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att eventuella ändringar har publicerats godkänner du ändringarna.


Användarkonto

Du som använder carlings.com kan skapa ett användarkonto så att dina kontaktuppgifter kan hämtas nästa gång du handlar, till exempel. På så sätt underlättas beställningsprocessen och du kan se en översikt över dina beställningar och få produktrekommendationer.
Mer information om hanteringen av personuppgifter finns i vår Personuppgiftspolicy.


Immateriella rättigheter

Om inget annat anges ägs allt innehåll på webbplatsen av Carlings AB
Webbplatsens innehåll omfattas av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra immateriella rättigheter. Användarna har inte under några omständigheter rätt att använda webbplatsens innehåll på ett sätt som strider mot Användarvillkoren.

Om inget annat anges måste all återgivning, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av varumärken, logotyper eller annat innehåll på webbplatsen godkännas skriftligt och på förhand av Carlings AB eller annan berörd rättighetsinnehavare. Undantag görs för utskrifter för personligt bruk.

 

Länkar

Carlings.com kan innehålla länkar till webbplatser som ägs och drivs av tredje part. När du klickar på sådana länkar lämnar du carlings.com.

Vi har ingen påverkan på utformningen av eller innehållet på webbplatser som tillhandahålls av tredje part.

Att vi länkar till en sådan webbplats innebär inte att vi ställer oss bakom eller har något ansvar för den information, produkt eller tjänst som tillhandahålls via länken.
Vi rekommenderar att du läser igenom de villkor som gäller när du använder webbplatser från tredje part. Användning av webbplatser tillhörande tredje part sker på användarens egen risk.


Ansvarsbegränsning

Inga garantier ges med avseende på webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Vi garanterar inte heller att den information som finns tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om produkter, tjänster och erbjudanden samt annan information som presenteras på webbplatsen.

Vi har inget ansvar för direkta eller indirekta skador som uppstår genom användning av webbplatsen eller information på webbplatsen i den mån sådant ansvar inte åligger oss enligt gällande lag.